Thursday, August 21, 2008

Tatabahasa Melayu itu ialah Tatabahasa Dewan?

Semua sudah maklum bahawa tatabahasa pegangan / rasmi yang telah diangkat sebagai tatabahasa pegangan ialah tatabahasa yang bersandarkan Tatabahasa Dewan (TD). Buku TD ini telah dikarang oleh empat orang tokoh bahasa tersohor negara iaitu Profesor Emiritus Dato' Dr Nik Safiah Karim, Dr Farid M Onn, Profesor Dr Abdul Hamid Mahmood, dan Profesor Dr Hashim Musa. Oleh kerana semua sarjana tersebut berpegang kepada teori Transformasi Genaratif (TG), maka sudah tentulah pembicaraan dalam TD akan beracuankan TG.
Untuk tulisan yang seterusnya saya akan membicarakan beberapa aspek yang menjadi kekeliruan para pengamal bahasa Melayu apabila mereka menjadikan TD sebagai kerangka rujukan untuk berbahasa dengan molek.

No comments: