Saturday, August 23, 2008

HADIRIN TIDAK LEWAH?

Saya telah bertanya beberapa kemusykilan bahasa melalui ruang yang disediakan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP). Tetapi secara ikhlasnya saya kurang berpuashati dengan beberapa jawapan yang diberikan oleh pegawai (pegawai-pegawai) yang telah diberi tanggungjawab untuk merungkaikan setiap persoalan orang awam.
Misalnya, dahulu saya ada bertanyakan tentang kelewahan yang berlaku dalam bahasa Melayu. Saya memberi beberapa contoh ayat dan frasa-frasa yang sering dituturkan dan digunakan oleh penutur bahasa Melayu. Maka, jawapan yang saya terima ialah kelewahan tidak sepatutnya berlaku dan tidak digalakkan sama sekali.
Namun, apabila saya bertanyakan pula tentang entri “hadirin” yang terdapat dalam Kamus Dewan (KD), jawapan yang saya terima begitu mengelirukan. Beliau mengatakan bahawa itulah istimewanya bahasa Melayu. Tetapi apabila saya bertanyakan semula, bila lewah dianggap istimewa dan bila pula lewah tidak digalakkan, sampai ke hari ini saya tidak diberikan sebarang jawapan oleh pihak DBP.
Pada pemahaman saya, kata “hadirin” itu sudah merujuk kepada ramai. Memang saya tahu bahawa kata “hadirin” ialah kata yang menerima imbuhan bahasa asing (Arab). Itulah yang diberitahu oleh Tatabahasa Dewan (TD). Maka saya bertanyakan pula mengapakah frasa contoh yang diberikan dalam KD “… para hadirin bertepuk tangan” harus dimasukkan untuk menjadi contoh penggunaan kata tersebut. TD telah menetapkan hukum, apabila penanda jamak telah hadir dalam mana-mana bahagian ayat / frasa, maka tidak perlu ada lagi penanda jamak yang lain. Kalau masih juga berlaku hal yang sedemikian (kehadiran penanda jamak yang berulang) maka berlakulah kelewahan dalam sesuatu ayat. Hal inilah yang menjadi kemusykilan saya. Semenjak daripada bangku sekolah, hingga ke universiti, kemudian menjadi guru bahasa, saya telah ditanamkan dengan satu tanggapan bahawa TD dan KD merupakan “kitab pegangan” bagi bahasa Melayu. Apabila “kitab pegangan” itu sendiri mengelirukan, bagaimana pula “pegangan” tersebut boleh menjadi panduan yang berotoriti?
Untuk perbincangan lebih lanjut, kita lihat akan penggunaan kata “hadirin” serta fungsi dan kedudukannya dalam bahasa Melayu. Saya akan cuba membahaskan penggunaan kata hadirin dalam sesebuah wacana.
Saya berikan suatu situasi:
Aman sedang bercakap-cakap dengan Amin. Latar tempatnya di kantin sebuah sekolah. Hanya mereka berdua sahaja yang terlibat dalam percakapan tersebut. Apakah mungkin Aman akan mengucapkan ayat :
“Hadirin sedang makan apa?” kepada Aman. Sudah tentu ayat yang sedemikian tidak akan wujud sama sekali. Sebabnya, perbualan tersebut berlaku secara tidak formal. Lagipun yang terlibat dalam percakapan tersebut hanyalah antara seorang dengan seorang yang lain. Jadi memang jelas perkataan hadirin tidak boleh digunakan apabila digunakan untuk merujuk kepada kata nama tunggal.
Ada pula yang berpandangan bahawa kata “hadirin” digunakan dalam sesuatu majlis. Soalnya sekarang, apakah “majlis” itu wujud sekiranya yang datang hanyalah seorang sahaja? Tuan rumah majlis tersebut tentunya tidak akan mengeluarkan ayat “Silalah hadirin menjamah selera,” kepada hanya seorang tetamunya sahaja.
Secara tuntasnya, memang jelas bahawa kara “hadirin” sudah merujuk kepada jamak. Jadi KD seharusnya dinilai semula akan entri serta contoh frasa yang dikemukakan untuk menjelaskan maksud kata “hadirin”. Atau mungkin ada sesiapa yang berminat untuk mempertahankan frasa “ para hadirin bertepuk tangan” itu sebagai frasa yang tidak lewah?

No comments: