Thursday, March 5, 2009

peN- yang lewah?

Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (TD), halaman 366 ada menyenaraikan frasa alat pemadam, di bawah subtajuk inti + penerang nama kegunaan. Yang menjadi persoalan di sini, adakah frasa alat pemadam itu betul?

Asas kepada pertanyaan ini berdasarkan kepada aspek makna awalan peN- seperti yang telah disenaraikan oleh TD. Pada halaman 113, ada tertulis:

Awalan peN – penanda makna alat untuk melakukan sesuatu, contohnya:

penggali (alat untuk menggali)

penumbuk (alat untuk menumbuk)

pengayuh (alat untuk mengayuh)

pelali (alat untuk melali)

penuai (alat untuk menuai)

pembajak (alat untuk membajak)

Oleh hal yang demikian itu, bukankah pemadam itu bermaksud alat untuk memadam? Maka dengan itu tentu sekali frasa alat pemadam itu tidak tepat dalam hukum kegramatisan bahasa Melayu kerana telah berlakunya lewah di sini.

Soalnya, apakah ini satu lagi bentuk kecualian yang menjadi premis hujah popular dalam kalangan ahli tatabahasa TG apabila mereka tidak dapat menjelaskan sesuatu fenomena bahasa?

2 comments:

UpperSixers said...

cikgu ahmad zamani ke?

Cikgu Metal said...

Saya Cikgu Zamani, bukan ustaz Zamani, dan belum lagi Tun Zamani...